;

a. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN:

Để truy cập và sử dụng các tính năng tại website jpfoods.vn, Quý Khách hàng có thể sẽ được yêu cầu cung cấp cho JAPANESE FOODS các thông tin cá nhân bao gồm: họ và tên, email, số điện thoại, địa chỉ, v.v. Mọi thông tin Quý Khách hàng cung cấp, khai báo với JAPANESE FOODS phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. JAPANESE FOODS sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến tính hợp pháp của các thông tin khai báo. 

JAPANESE FOODS có thể thu thập thông tin về số lần truy cập, bao gồm số trang Quý Khách hàng xem, số links (liên kết) Quý Khách hàng click và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến website jpfoods.vn. Mặt khác, JAPANESE FOODS cũng thu thập các thông tin mà trình duyệt Web (Browser) Quý Khách hàng sử dụng mỗi khi truy cập vào website, bao gồm: địa chỉ IP, loại Browser, ngôn ngữ sử dụng, thời gian và những địa chỉ mà Browser truy xuất đến. 

b. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN: 

Thông tin được thu thập thông qua website sẽ giúp JAPANESE FOODS:

•    Hỗ trợ Quý Khách hàng khi mua sản phẩm; 

•    Tư vấn, giải đáp thắc mắc của Quý Khách hàng liên quan đến sản phẩm; 

•    Khi cần thiết, JAPANESE FOODS có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với Quý Khách hàng để: gửi thư ngỏ, xác nhận đơn đặt hàng, gửi thư cảm ơn, gửi SMS, thông báo về các chương trình khuyến mãi, v.v.; 

•    Thực hiện các cuộc khảo sát trực tuyến với Quý Khách hàng; 

•    Các trường hợp khác phù hợp với quyền lợi của Quý Khách hàng hoặc cung cấp cho Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi được yêu cầu. 

c. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN: 

Dữ liệu của Quý Khách hàng sẽ được lưu trữ trong khoảng thời gian cần thiết hoặc cho đến khi Quý Khách hàng gửi yêu cầu huỷ bỏ đến JAPANESE FOODS.

d. NHỮNG NGƯỜI HOẶC TỔ CHỨC CÓ THỂ ĐƯỢC TIẾP CẬN THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG: 

Trong các trường hợp được liệt kê dưới đây, Quý Khách hàng đồng ý rằng, các cơ quan/ tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của Quý Khách hàng, bao gồm: 

•    Ban Quản trị website; 

•    Bên thứ ba có dịch vụ liên kết với website jpfoods.vn;

•    Công ty nghiên cứu thị trường; 

•    Cố vấn tài chính, pháp lý và Công ty kiểm toán; 

•    Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của Quý Khách hàng; 

•    Theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. 

e. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG: 

•    Công ty TNHH Sự kiện F -EVENT 

•    Địa chỉ trụ sở: 102 Nguyễn Minh Hoàng , P. 12, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh 

•    Điện thoại: 0822 030 444

•    Email: support@jpfoods.vn

f. PHƯƠNG THỨC VÀ CÔNG CỤ ĐỂ QUÝ KHÁCH HÀNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA MÌNH: 

Quý Khách hàng có quyền cập nhật, kiểm tra, sửa đổi, bổ sung, xóa bỏ thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào bằng việc truy cập, đăng nhập vào website jpfoods.vn hoặc liên hệ với Ban Quản trị để được hướng dẫn, hỗ trợ. 

g. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG:

 •    JAPANESE FOODS cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin cá nhân của Quý Khách hàng theo chính sách bảo mật thông tin này. Việc thu thập và sử dụng thông tin của Quý Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Quý Khách hàng, trừ trường hợp Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền yêu cầu cung cấp. 

•    Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bất kỳ bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của Quý Khách hàng khi không được đồng ý trước của Quý Khách hàng. 

•    Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị tấn công mạng dẫn đến mất dữ liệu cá nhân của Quý Khách hàng, JAPANESE FOODS sẽ ngay lập tức thông tin đến Quý Khách hàng được biết và JAPANESE FOODS sẽ thông báo cho Cơ quan chức năng trong vòng 24 giờ sau khi phát hiện sự cố để điều tra, làm rõ. 

i. CƠ CHẾ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THÔNG TIN KHÁCH HÀNG:

Nếu có bất kỳ thắc mắc, khiếu nại nào liên quan đến thông tin của Quý Khách hàng hoặc các vấn đề khác có liên quan, Quý Khách hàng có thể gọi đến Tổng đài 0779121314 hoặc gửi email đến support@jpfoods.vn.